Vietnam Airline

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh - Phú Quốc

 

 

**Các chuyến bay TP.HCM - Phú Quốc - TP.HCM:

 

Khởi hành từ TP.HCM đi Phú Quốc

 

 

Khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM

 

 Chuyến 6h55 - 7h55

Chuyến 12h35 - 13h35

Chuyến 12h45 - 13h45

Chuyến 14h00 - 15h00

Chuyến 16h55 - 17h55

Chuyến 18h05 - 19h05

(từ thứ 2 đến C.Nhật)

 

 

 Chuyến 8h40 - 9h40

Chuyến 14h30 - 15h30

Chuyến 15h45 - 16h45

Chuyến 17h20 - 16h20

Chuyến 19h50 - 20h50

(từ thứ 2 đến C.Nhật)

 

 

 

Vui lòng Liên hệ để đươc giá tốt nhất:

01273.999.202 (Ms.Hiền)